همایش خون و انکولوژی آذر ۱۳۸۷

همایش خون و انکولوژی

همایش خون و انکولوژی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، در شهر تنکابن برگزار گردید.