نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال مرداد 98

نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال

19th Congress of Iranian Academy of Restorative and Cosmetic Dentistry. Esthetic Dentistry; Analog to Digital

نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال

نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی شاخه خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش
-روشهای نوین در درمان های ایمپلنت
-کامپوزیت در ترمیم های زیبایی
-دندانپزشکی مبتنی بر دیجیتال 
-سرامیک ها در دندانپزشکی
-باندینگ ها و سمان ها 
-طراحی لبخند