اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک آذر ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط ، انجمن تعالی کسب و کار ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی پزشکی، بیوالکتریک و بیومکانیک