ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین اسفند ۱۴۰۲

ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

پوستر ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط ، دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین