اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی اسفند ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه قم ، در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی