کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی خرداد 92

کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی

Environmental Biotechnology Conference

کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی

کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۲ تا ۶ خرداد ۱۳۹۲ توسط سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه محیط زیست و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سالن کنفرانسهای بین المللی سازمان مناطق محیط زیست - پارک پردیسان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

- برآورد پتانسیل دانش بیوتکنولوژی محیط زیستی در کشور
- درک از نقاط قوت و ضعف بیوتکنولوژی در محیط زیست
- برقراری ارتباطات بین تشکل ها، ارگان های دولتی و خصوصی
- آشنایی بیشتر متخصصین بیوتکنولوژی با مشکلات محیط زیستی
- ارائه راهکارهای مناسب بیوتکنولوژی به منظور رفع مشکلات محیط زیست

 

محورهای کنفرانس:

بیوتکنولوژی دریایی (Marine Biotechnology):
- حسگرهای زیستی و باکتریهای دریایی
- ژنهای کاوشگر در شناسایی موجودات مفید و مضر (پاتوژنهای ماهی در سیستمهای آبزی پروری)
- ژنهای کاوشگر و اکولوژی آبزیان
- به کار گیری آفت کشهای زیستی در دریاهایی
- مهندسی میکروجلبک های دریایی در تولید سوخت زیستی
- میکرو ارگانیزم های دریایی و پاکسازی زیستی آلودگیهای نفتی دریا
- حذف آلاینده های زیستی و میکروبی دریای خزر
- حذف آلاینده های زیستی ،نفتی ، فلزات سنگین ، مواد دفع کشتی ها در سواحل جنوبی
- کاربرد تکنیکهای مولکولی در ایجاد و حفاظت از منابع  ژنتیک ذخایر ژنتیکی دریایی 
- جلوگیری از روند رو به کاهش تثبیت  تنوع گونه های دریایی
- بیوتکنولوژی در سلامت و بهداشت موجودات آبزی پروری
 
بیوتکنولوژی منابع (Resource Biotechnology):
- کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی پایدار
- بهره برداری پایدار از منابع شیلاتی
- تنوع زیستی و امنیت غذایی
- تاثیر گیاهان تراریخته بر محیط زیست و ارائه راهکارها به منظور رفع اثرات سوء آنها
- تشخیص بیماریها و آفات
 
بیوتکنولوژی و پالایش زیستی:
- تکنولوژی ممبرنها
- جلبک و فتوبیوتکنولوژی (Algae and photobiotechnology)
- بهینه سازی فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب
- بیوکاتالیزورهای زیست محیطی
- بیوکاتالیزورها و حذف زیستی آنزیمی
- پالایش زیستی و تجزیه زیستی (Bioremediation and Biodegradation)
- کاربرد بیوتکنولوژی در حذف آلودگیهای آب، خاک و هوا
- روشهای نوین امحاء انواع پسماندها
- روشهای نوین حذف ریزگردها با تکیه بر روشهای زیستی
- حذف آلاینده های خروجی خودروها و دودکش صنایع
- حذف آلاینده های مختلف آب، پساب و خاک به روش نوین (اعم از آلاینده های نفتی،کود،سموم،فلزات سنگین و سایر موارد)
- کاربرد بیوتکنولوژی در مدیریت پسماندهای شهری،صنعتی،کشاورزی وبیمارستانی
 
پایش آلاینده ها و بیوتکنولوژی:
- اندازه گیری شاخصهای آلودگی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی
- نشانگرهای مولکولی و تنوع زیستی
- مهندسی ژنتیک و تکنولوژی تولید محصولات نوترکیب در حذف آلودگیها
- بیوتکنولوژی و شناسایی گونه های گیاهی و جانوری
- روشهای نوین تشخیص و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست (آب،پساب،خاک وهوا) به روش زیستی
 
ایمنی زیستی:
- ایمنی زیستی و مخاطرات فناوری زیستی
- ضوابط و مقررات ایمنی زیستی
 
بیوتکنولوژی و صنایع پاک:
- بیوتکنولوژی و فناوریهای پاک (Biotechnology and Clean Technology)
- پالایشگاههای زیستی (Biorefineries)
- سوختهای زیستی (Biofuels)
- بیوانرژی (Bioenergy)
- فناوریهای میکروبی و بیوشیمی
- ازدیاد برداشت از مخازن نفتی
 
تاثیر بیوتکنولوژی در تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی:
- روش تشخیص سریع بیماریهای حیات وحش
- حفاظت و نگهداری از گونه های در حال انقراض
- حفاظت از تنوع زیستی
- کنترل گونه های مهاجم غیر بومی