اردیبهشت 98

در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط در شهر لندن به صورت الکترونیکی برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه به مذاكرات انجام شده با برگزاركنندگان همايش تلاش شده است تا محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي بانكي جهت ثبت نام در همايش رفع گردد و هزينه پرداخت پژوهشگران ايراني به صورت ريالي انجام شود.

بنابر اعلام همايش مجموعه‌اي از مقالات برتر به صورت رايگان در مجلات زير منتشر خواهد شد.

(I) Cancer (ISSN: 1097-0142): IF= 6.537, SJR=3.46 (Q1)

(II) American Journal of Cancer Research (ISSN: 2156-6976): IF= 3.998, SJR=1.41 (Q1)

(III) Anti-Cancer Drugs (ISSN: 0959-4973): IF= 1.869, SJR=0.72 (Q2)

(III) Breast Cancer: Basic and Clinical Research (ISSN: 1178-2234): SJR=0.82 (Q2), ESCI

 

محورهاي همايش:

 • Cancer vaccines
 • Immunotherapy and other therapeutics
 • Analysis of tumor growth
 • Immunogenic cell death in cancer: the quantity/quality conundrum
 • Biomarker discovery from big pharmacogenomic data
 • Cancer epigenetics
  • Genetic markers / Biomarkers
 • Organ-specific cancers
  • ENT / Thyroid
  • Breast
  • Colon
  • Lung
  • Multiple Myelomas
  • Neuro-oncology
 • Cancer Diagnostics Tools, Technologies and Procedures
 • Microwaves-based Cancer Detection
 • Cancer Radiology
 • Cancer Biopsy
 • Nanotechnology in Cancer Treatment
 • Clinical Cancer research
 • Precision Medicine and Immuno-Oncology
 • Process and Cost Attributes in Cancer Treatment
 • Cancer Treatment and Therapies
  • Radiation therapy
  • Immunotherapy
  • Chemotherapy
  • Hormone therapy
  • Blood and bone marrow transplant
  • Biologic therapy
 • Cancer Diagnostics Market
 • Recent Diagnostics Technologies
 • Cancer Clinical Trails
 • Cancer Biology
 • Carcinogenesis
 • Oncogenomics
 • Organ Based Cancers
 • Hereditary Cancers
 • Cancer Epigenetics
 • Cancer Metastasis
 • Cancer Pharmacology
 • Cancer and the Immune System
 • Molecular Medicine and Diagnostics
  • Stem cell and regeneration
  • Molecular medicine, biology and pathology
  • NGS assay selection, validation and compliance
  • Coverage advanced diagnostics
 • Cancer-Genomics and Metabolomics
 • Therapeutics of Cancer
 • Neuro-oncology
 • Precision Medicine and Cancer Therapy
 • Stem Cell Transplant Therapy
 • Cancer Management and Prevention
 • Screening for Cancer
 • Alternative Medicine and Cancer
 • Occupational Cancer Epidemiology
 • Cancer Research
 • Cancer Nursing
 • Cancer Imaging
 • Pharmacology
 • Pharmacogenomics
 • Pharmacognosy
 • Novel Approaches to Cancer Therapies
 • Pathway Analyses
 • Circulating Tumor Cells
 • Tumor Immunology and Immunotherapy
 • Tumor Microenvironment

 

 مقالات پذیرش شده در