آبان 00

در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۰ توسط در شهر به صورت مجازی برگزار خواهد شد. برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنگره:

·       اتیولوژی

·       ریسک فاکتورها

·       پیشگیری و غربالگری

·       اپیدمیولوژی

·       تغذیه و سرطان

·       بیولوژی مولکولی و ژنتیک، مکانیسم ایجاد متاستاز در سرطان و مدیریت آن

·       تازه های تشخیص و مرحله بندی

·       تازه های درمانی: جراحی-رادیوتراپی-ایمونوتراپی-شیمی درمانی

·       توانبخشی: روانی-اجتماعی-اقتصادی-معنوی

 مقالات پذیرش شده در