بهمن 00

در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ تا ۶ بهمن ۱۴۰۰ توسط برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:
 سلامت فرد، خانواده و جامعه با رویکرد پیشگیری ، درمان و مراقبت در شرایط پاندمی بیماری کرونا
 ارتقاء سلامت دهان و دندان در شرایط پاندمی بیماری کرونا
 پیشگیری ، درمان و مراقبت در بیماری های حاد و مزمن
 پیشگیری،درمان و مراقبت در بیماری های دهان و دندان
 یافته های نوین در ارتقاء سلامت دهان و دندان
 یافته های نوین در بهداشت باروری
 ارتقاء سلامت در ابعاد جسمی ، روحی، اجتماعی و معنوی
 راهنماهای بالینی و دستور العمل های مرتبط با سلامت
 تعیین کننده های اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی سلامت
 ارتقاء سلامت از کودکی تا سالمندی
 مبانی حقوقی و اخلاقی در سلامت
 آموزش به مددجومقالات پذیرش شده در