کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی مهر 98

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

National Congress of Sports Medicine Approaches to Injury and the Sports Science Seminar

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی

کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران و هیئت پزشکی ورزشی استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

- آسیب اندامها و ستون فقرات
- آسیب سیستم اعصاب مرکزی
- بازتوانی و حرکات اصلاحی
- فیزیوتراپی و توانبخشی (مفاصل، اندامها و ستون مهره ها)
- مداخلات جراحی در آسیب
- تغذیه ورزشی و کنترل وزن
- رویکرد روانپزشکی و روانشانی در ورزش
- کفش ورزشی مناسب
- دوپینگ و مکملهای مجاز و غیر مجاز
- همراه با کارگاههای متنوع و عملیمقالات پذیرش شده در کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی