بهمن 99

در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ تا _TIMEERROR توسط برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش

الف- محور حوزه سلامت» بحران های ناشی از بیماری کرونا و تاثیر آن
» بحران ناشی از حوادث طبیعی
» حران ناشی از حوادث انسان ساخت
» نقش معنویت در بحران
- ب- محور حوزه روانشناسی و مشاوره» مداخلات نوین روانشناختی در بحران
» بحران ناشی از تعارضات زناشویی
» بحران های ناشی از طلاق
» کودکان و بحران فضای مجازی
- ج. محور حوزه اجتماعی» -بحران ناشی از همسرآزاری، کودک آزاری و سالمند آزاری
» -بحران ناشی از سوگ و داغدیدگی
» بحران اعتیاد و مداخلات آن
» بحران خودکشی و مداخلات آن
- د. محور حوزه حقوقی و اخلاقی» مداخلات حقوقی و اخلاقی در خانواده
» بحران های حقوقی ناشی از کرونامقالات پذیرش شده در