دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران تیر ۱۳۹۷

دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران

پوستر دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران

دومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایران در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي مشهدانجمن روماتولوژي كودكان ايران در شهر مشهد برگزار گردید.