نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر بهمن 97

نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

The 9th Congress of the South American Network and the 2nd National Congress on Noncommunicable Diseases

نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی فسا و مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر،مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا در شهر فسا برگزار گردید.


محورها:

سرطان

بیماری های قلبی و عروقی

سکته مغزی

بیماری های مزمن کلیوی و مجازی ادراری

بیماری های خودایمنی

بیماری های تنفسی و آلرژیک

اعصاب و روان

باروری و ناباروری