دومین همایش چالش های آنژیوپلاستی اورژانس آبان 97

دومین همایش چالش های آنژیوپلاستی اورژانس

The 2nd Emergency Angioplasty Challenges Conference

دومین همایش چالش های آنژیوپلاستی اورژانس در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط بخش قلب بیمارستان سینا و دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.