نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی تیر 93

نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی

نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی

نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳ تا ۱۱ تیر ۱۳۹۳ توسط پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.


محورهای همایش:

 کاربرد بیوتکنولوژی در فرآوری و نگهداری مواد غذایی
- فناوریهای نوین در صنایع غذایی (فرآیندهای غشایی ، نانوتکنولوژی ، فشار بالا و فراصوت ، ...)
- روشهای نگهداری مواد غذایی
- تولید مواد غذایی فراسودمند و رژیمی
- کاربرد ضایعات مواد غذایی
- مهندسی فرایند در صنایع غذایی
- افزایش بهره وری در صنایع غذایی
- بهینه سازی روشهای تولید مواد غذایی
- کنترل کیفیت در صنایع غذایی
- بهداشت مواد غذایی قبل و حین تولید ، توزیع و مصرف
- سموم و ترکیبات ضد تغذیه ای در مواد غذایی
- نقش تغذیه در سلامت جامعه