اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی اردیبهشت ۱۳۸۶

اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی