هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها آبان 97

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

Seventh National Genetic Counseling Seminar and its role in preventing disabilities

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط معاونت توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی و دفتر پیشگیری از معلولیت ها در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای سمینار:

تازه های ژنتیک و اختلالات شایع ژنتیکی

بیماری های نوروماسکولار

اختلالات متابولیکی ارثی

اختلالات تکاملی و ناتوانی ذهنی

اوتیسم