کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

The new congress of common cancers of the gastrointestinal tract

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گلستان و انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران در شهر گرگان برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


محورهای کنگره:

 1. اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان مری در کمربند آسیایی سرطان

 2. اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان معده در کمربند آسیایی سرطان

 3. روشهای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان مری

 4. روشهای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان معده

 5. اجرای برنامه غربالگری سرطان روده در سطح جامعه

 6. روش ها و فن آوریهای نوین در تشخیص سرطانهای دستگاه گوارش

 7. روش های نوین در درمان آندوسکوپیک سرطانهای دستگاه گوارش

 8. روش های نوین در درمان های غیر جراحی سرطانهای دستگاه گوارش

 9. روش های نوین در درمان های جراحی سرطانهای دستگاه گوارش

 10. مداخلات تغذیه ای در سرطانهای دستگاه گوارش

 11. مراقبت های تسکینی و حمایتی در سرطانهای دستگاه گوارش