کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش اردیبهشت ۱۳۹۸

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

پوستر کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان ، مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي گلستانانجمن علمي متخصصين گوارش و كبد ايران در شهر گرگان برگزار گردید.