دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا دی ۱۴۰۰

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا

پوستر دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، در شهر نجف آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا