کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان اردیبهشت ۱۳۹۷

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان

پوستر کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، بيمارستان رضوي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان