دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح آبان 99

دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح

2nd international congress on health for peace

دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح

دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


محور های کنگره

شبکه سازی سازمان های غیر دولتی برای صلح از طریق سلامت 

همکاری بین المللی سازمان های سلامت محور برای صلح 

نقش دولت ها و نظام های ملی سلامت در ایجاد صلح 

ارزش های انسانی ، اخلاق پزشکی و صلح گستری 

نقش متخصصان سلامت در صلح  گستری

آموزش پزشکی و صلح گستری 

سلامت برای صلح در خاورمیانه