آبان 99

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور هاي كنگره

شبكه سازي سازمان هاي غير دولتي براي صلح از طريق سلامت 

همكاري بين المللي سازمان هاي سلامت محور براي صلح 

نقش دولت ها و نظام هاي ملي سلامت در ايجاد صلح 

ارزش هاي انساني ، اخلاق پزشكي و صلح گستري 

نقش متخصصان سلامت در صلح  گستري

آموزش پزشكي و صلح گستري 

سلامت براي صلح در خاورميانه مقالات پذیرش شده در