دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران تیر 87

دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران

12th Iranian Annual Congress of Nuclear Medicine

دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران در تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۷ تا ۷ تیر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


محورهای مقالات

1 - کاربرد روشهای تصویر برداری پزشکی هسته ای در تشخیص بیماریهای مختلف
2- بهینه سازی تکنیک های تصویر برداری پزشکی هسته ای
3- کاربرد روشهای درمانی پزشکی هسته ای ( متاستازهای استخوانی- لنفوم-....)
3- تیروئید و پزشکی هسته ای
4- کاردیولوژی هسته ای
5- تصویربرداری PET و کاربرد آن در تشخیص بیماریها
6- تصویربرداری گره لنفاوی پیشاهنگ
7- دانسیتومتری استخوان
8- کاربرد روشهای غیر تصویر برداری پزشکی هسته ای (Invitro – UBT )
9- معرفی رادیوداروهای جدید در تشخیص و درمان بیماریها
10- کنترل کیفی رادیوداروها
11- رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه
12- کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای
13- سایر موضوعات مرتبط با پزشکی هسته ای