کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک آذر 91

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک

International Conference on Electronic health

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۱ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۱ توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورها:

 1. مدل های کسب و کار در سلامت الکترونیک (در کشور های پیشرفته و در حال توسعه)
 2. چالشهای برنامه سلامت الکترونیک
 3. پردازش داده و اطلاعات سلامت(داده کاوی در پزشکی، وب کاوی، معنا کاوی و پرونده ها و پایگاه سلامت)
 4. سیستم های سلامت همراه
 5. سلامت الکترونیک و مدیریت اطلاعات
 6. بیوانفورماتیک و انفورماتیک پزشکی
 7. بازآموزی و آموزش سلامت الکترونیک در حوزه سلامت
 8. خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت
 9. شبکه های الکترونیکی اجتماعی، مشاوره و سلامت
 10. روبات و تجهیزات سلامت الکترونیک
 11. اخلاق پزشکی، استاندارد و قوانین سلامت الکترونیک
 12. سلامت الکترونیک و فن آوری علوم شناختی
 13. فن آوری و آینده نگری در سلامت الکترونیک
 14. زیر ساخت های فن آوری اطلاعات در سلامت الکترونیک
 15. سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بالینی و چالش های اجرای آن در نظام سلامت
 16. بهترین تجربه های اجرایی در سلامت الکترونیک

 اهداف

 1. انتشار و گسترش دانش سلامت الکترونیکی
 2. ارائه آخرین دست آوردهای تحقیقات بین المللی به محققان ایرانی
 3. تبادل نظر و اندیشه میان محققان داخلی و خارجی
 4. انعکاس دست آورد های تحقیقات داخلی به محققان خارجی

یکی از سخنرانان :

 پروفسور جوزف تن استاد دانشگاه مک مستر به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی این کنفرانس