خرداد 82

در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۲ تا ۸ خرداد ۱۳۸۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


اولين كنگره بين المللي بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه

در سال 1382 سازمان بسيج جامعه پزشكي با تأسي به فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون ورود بسيج به صحنه ­هايي كه مغفول مانده است، رئيس شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي وقت با اشاره به رهنمودهاي معظم له در حوزه علمي يكي از موارد مغفول را بحث مديريت بحران برشمردند و با موافقت اعضاي شورا مقرر گرديد بحث بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه در فضاي عمومي كشور و در قالب يك كنگره سراسري مطرح شود. اولين كنگره سراسري در تاريخ 6-8 خرداد ماه 82 با حضور بيش از 2300 نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي، پزشكان و پيراپزشكان برگزار گرديد.

ساختار كنگره:

  • رئيس كنگره: دكتر مسعود پزشكيان
  • دبيركنگره: دكتر بهرام عين الهي
  • دبير علمي كنگره:دكتر عبدالرضا پازوكي
  • دبير اجرايي كنگره: دكتر حسن عراقي زاده

دستاوردهاي كنگره اول عبارتند از:

  1. توجه سياستگذاران حوزه سلامت به مبحث بهداشت و درمان در حوادث و بلايا
  2. تشكيل اولين بانك اطلاعات مديريت بحران
  3. فرهنگ سازي و ترويج گفتمان مديريت بحران


مقالات پذیرش شده در