دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013) اسفند 91

دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013)

The 2nd International Congress of Large Animal Practitioners

دومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ (ایکلاپ 2013) در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران ، مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید.


محورهای اصلی کنگره عبارتند از:

•مامایی و بیماریهای تولید مثل

•بیماریهای داخلی

•ورم پستان و بیماریهای مرتبط

•لنگش و بیماریهای اندامهای حرکتی

•جراحی

از کلیه استادان ، متخصصان، دانشجویان و علاقمندان دعوت بعمل می آید تا نسبت به ارسال خلاصه مقاله خود در یکی از محورهای فوق الذکر حداکثر تا تاریخ 30/8/91 از طریق سایت کنگره اقدام نمایند. قابل ذکر است ثبت نام و حضور در کنگره برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی دارای امتیاز بازآموزی می باشد. ..