آبان 98

در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهاي همايش

• سيستم بيولوژي، توسعه دارو و ايمني زيستي
• بيوانفورماتيك در داروسازي صنعتي
• فارماكولوژي سيستمي و فارماكومتريكس
• بازكارد يابي دارويي (Drug Repositioning)
• سيستم بيولوژي سرطان و طراحي دارو هاي ضد تومور
• سيستم بيولوژي طول عمر و طراحي دارو هاي ضد پيري
• نوروسيستم بيولوژي و دارو هاي بيماري هاي عصبي
• توالي يابي نسل جديد و فارماكوژنوميكس
• فرمولاسيون هاي نوين و طراحي سيستم هاي دارورساني
• طراحي و توسعه دارو هاي گياهي
• طراحي پروتئين هاي نوتركيب و دارو هاي نوكلئوتيدي
• طراحي نانو دارو ها و دارو هاي هوشمند
• ايمونوانفورماتيك، ايمونوتراپي و طراحي واكسن
• كسب و كار و تجارت در طراحي و توسعه دارو
• همكاري با شركت هاي بن المللي در عرصه طراحي دارومقالات پذیرش شده در