دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

Second International Hospital Conference

دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ توسط فناوری پزشکی طبفا و شبکه فن بازار ملی ایران، هانا سلامت گستر ایرانیان در شهر تهران برگزار گردید.