اولین کنگره پزشکی شخصی اسفند 95

اولین کنگره پزشکی شخصی

First Personal Medical Congress

اولین کنگره پزشکی شخصی

اولین کنگره پزشکی شخصی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۵ تا ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران، مرکز همکاری‌ های فناوری و نوآوری های ریاست جمهوری در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش :

ژنومیکس و پزشکی شخصی

پیشرفت در تشخیص های مولکولی

درمان تشخیص دارویی

گزارشات بالینی

نقش پزشکی شخصی در سبک زندگی

بیومارکرها و مسیرهای پیام رسانی مولکولی

پیش آگهی و پیشگیری در پزشکی شخصی

بیوانفورماتیک

فارماکوژنومیک

پزشکی P4

اخلاق پزشکی

آینده پزشکی شخصی:

نانوتکنولوژی

نوروساینس

سرطان

بیماری های قلبی عروقی و سندروم های متابولیکمقالات پذیرش شده در اولین کنگره پزشکی شخصی