کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه مازندران مهر 97

کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه مازندران

Mid-term Congress of Iranian Society of Surgeons in Mazandaran Branch

کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه مازندران

کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه مازندران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ توسط جامعه جراحان ایران و دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.