سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران خرداد 99

سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

31th annual congress of iranian society of internal medcine

سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در شهر تهران برگزار گردید.