همایش ملی کشاورزی و سلامت بهمن ۱۴۰۱

همایش ملی کشاورزی و سلامت

پوستر همایش ملی کشاورزی و سلامت

همایش ملی کشاورزی و سلامت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه جیرفت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت ، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کشاورزی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کشاورزی و سلامت