دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست اسفند ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست

پوستر دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست

دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ، دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست