نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی) اردیبهشت 98

نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)

19th congress of khorsan optometry

نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)

نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی) در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن اپتو متری خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور علمی همایش:

سلامتی سطح چشم و لنز تماسیمقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)