پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی (زیستی،روانی،اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها اسفند 98

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی (زیستی،روانی،اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

5th congress of role mahak

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی (زیستی،روانی،اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها

پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی (زیستی،روانی،اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط مؤسسه خیریه محک در شهر تهران برگزار گردید.


محورها و موضوعات کنگره

 • ارائه خدمات حمایتی به کودک و مراقبین (خانوده و تیم درمان) در فرآیند درمان سرطان کودک در مراحل:
  • تشخیص
  • سیر درمان
  • پیگیری و بازگشت به زندگی عادی
  • تسکین‌های قبل از سوگ، سوگ و پس از سوگ
 • نقش فعالیت‌های داوطلبانه در مداخلات مددکاری اجتماعی و روان‌شناختی
 • اولویت‌بندی منابع خدمات حمایتی مبتنی بر شاخص‌های اثربخشی
 • حقوق بیمار و مراقبین ایشان
 • مراقبت از مراقبت‌کنندگان