اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد) آبان 97

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد) در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، شبکه هپاتیت ایران در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


در این برنامه تازه‌های اپیدمیولوژی،‌ تشخیص، درمان، مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون شامل هپاتیت‌های ویروسی B و C، HIV/AIDS، HTLV و سایر عفونت‌های ویروسی و غیر ویروسی منتقله از خون مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین این گردهمایی فرصتی خواهد بود که ضمن بررسی اولویت های پژوهشی در این حیطه، زمینه‌های همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بررسی گردد.

مشتاقانه منتظر حضور گرم شما در این همایش هستیم و  امیدواریم که با ارائه این برنامه ضمن انتقال آخرین یافته‌های علمی،‌ موجبات ارتقای‌ دانش و توانمندی شرکت‌کنندگان در این همایش را فراهم آوریم.

محورهای همایش:

محورهای همایش:

  1. کنترل هپاتیت B تا سال 1410
  2. حذف و ریشه‌کنی (Elimination) هپاتیت C تا سال 1410
  3. تازه‌های مراقبت و کنترل HIV/AIDS
  4. عفونت HTLV-1 و راهکارهای پیشگیری از آن
  5. عفونت‌های همزمان منتقله از خون (HBV/HCV, HCV/HIV, HIV/HTLV co-infections)
  6. انتقال داخل خانوادگی (Intrafamilial) و مواجهات شغلی با عفونت های منتقله از خون
  7. انتقال خون و برنامه‌های کنترل عفونت
  8. فناوری‌های نوین در تشخیص عفونت‌های منتقله از خون
  9. CCHF و سایر عفونت‌های منتقله از خون
  10.  کنفرانس دانشجویی عفونت های منتقله از خون


مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)