کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت آذر ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

پوستر کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، شرکت فرداد حرکت پارسه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت