سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل شهریور 97

سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

13th "Nursing and Midwifery in Reproductive Medicine

سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ تا ۹ شهریور ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه رویان در شهر تهران برگزار گردید.


همزمان با:

نوزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل

​چهاردهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان  

 

محورهای کنگره:

− علل، اپیدمیولوژی و مدیریت ناباروری
− غربالگری سلامت در باروری پس از 40 سالگی
− آشنایی با تکنیکهای پیشرفته کمک باروری در مامایی و پرستاری
− تاثیر عوامل محیطی، فرهنگی و شغلی و عادات بهداشتی در نتایج ART
− تغییرات عاطفی و روانی و جنسی در درمان ناباروری و مدیریت آنها
− مشاوره و آموزش برای زوجهای نابارور
− مسائل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی در ART
− نقش تغذیه و شیوه زندگی در میزان موفقیت ART
− مراقبتهای دوران بارداری پس از ART
− مدیریت فرآیند بهبود در بروز عوارض درمانهای ناباروری
− ارزیابی و ادغام طب مکمل و جایگزین در ناباروری
− آشنایی با تکنیک های پیشرفته سلول درمانی
− نقش پرستاری و مامایی در سلول درمانی