ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی تیر ۱۴۰۲

ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

پوستر ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ توسط ، مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی