اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت اردیبهشت ۱۴۰۱

اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت

پوستر اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت

اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر ، در شهر ایرانشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت