سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی بهمن 88

سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

3rd National conference on eLearning in Medical eduction

سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش عبارتند از:
 
- بکارگیری web2 در یادگیری الکترونیکی
1. استفاده های کاربردی برای آموزش الکترونیکی
2. مزایای آموزشی استفاده از web2
3. دانشجو محوری و آموزش الکترونیکی – ابزارها و راهبردها

- راهبردهای تجاری سازی و کارآفرینی در آموزش مجازی
1. ابزارهای درآمدزایی و توسعه دانشگاهی
2. روش های جلب مشتری و گسترش سازمان های آموزشی

- تجربیات استقرار آموزش الکترونیک در بخش خصوصی و دولتیدر زمینه های
1. آموزش مداوم
2. آموزش ضمن خدمت کارکنان
3. آموزش دوره های تحصیلی دانشگاهی
4. آموزش عمومی

-  معرفی ابزار ها و فناوری ها در آموزش الکترونیکی
1. نرم افزار های مدیریت محتوای آموزشی
2. نرم افزار ها و محیط های ساخت محتوا های آموزشی
3. نرم افزار های برگزاری کلاس های زنده و غیر زنده مبتنی بر وب
4. سخت افزار های مرتبط با استودیوهای ضبط و ساخت محتواهای آموزشی
5. سخت افزار های مرتبط با برگزاری کلاس ها و جلسات آموزشی همزمان (زنده)

- نقاط ضعف و قوت آموزش الکترونیکی
1. کیفیت آموزش
2.  سهولت و سرعت ارائه محتوا
3. توجیه اقتصادی
4. مسائل فرهنگی

- مدیریت جایگزینی تدریجی سیستم های آموزش سنتی با آموزش الکترونیک
1. چالش های احتمالی - راهکار های پیشنهادی
2. برنامه ریزی استراتژیک محلی
3. فرهنگ سازی: آموزش اساتید در خصوص آموزش الکترونیکی
4. تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در این زمینه
5. نیازها و چالش ها در زمینه فراگیران و آموزش گیرندگان