کنگره تازه های کودکان و نوزادان تیر 97

کنگره تازه های کودکان و نوزادان

Children & Neonate Updates

کنگره تازه های کودکان و نوزادان

کنگره تازه های کودکان و نوزادان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و انجمن پزشکان کودکان آذریجانشرقی، مرکز تحقیقات سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


خدای بزرگ را شاکریم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم این سمینار، باشرکت اساتیدمحترم رشته های مختلف راهگشا و مفید باشد و سخنرانی ها و پانل ها مورد توجه و استفاده همکاران محترم قرارگیرد و کمک موثر در پیشگیری، تشخیص و درمان نماید .

شرکت فعال و صمیمانه شما در این سمینار آنرا پربارتر و مفید تر خواهد نمود .