اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی آذر 96

اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی

The first conference of Nursing and Midwifery Care Quality

اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی

اولین همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.


هدف از برگزاری این همایش، ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی نوین در زمینه ارتقاء کیفیت مراقبتهای پرستاری و مامایی و نقش سایر حرفه های بهداشتی و درمانی در بهبود کیفیت مراقبت از بیمار است.

محورهای همایش 
کیفیت مراقبت های پرستاری و مامایی در حیطه:
مراقبت در منزل و جامعه محور
مراقبت بیمارستانی و پیش بیمارستانی
مراقبت در بیماریهای واگیر و غیر واگیر
مراقبت در بارداری،زایمان و کودکان