یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد خرداد 97

یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد

Eleventh Annual Ophthalmology Congress of Khatam Hospital in Mashhad

یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تا ۱ تیر ۱۳۹۷ توسط بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص) برگزار گردید.