ششمین همایش سراسری کودکان دارای مشکلات ذهنی و ارتباطی(P.D.D) اردیبهشت 87

ششمین همایش سراسری کودکان دارای مشکلات ذهنی و ارتباطی(P.D.D)

ششمین همایش سراسری کودکان دارای مشکلات ذهنی و ارتباطی(P.D.D) در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


هدف همایش:
ارایه جدیدترین تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه کودکان دارای مشکلات ذهنی و ارتباطی(P.D.D)

محورهای مورد بحث در همایش:
•سبب شناسی
•شیوه های تشخیص و تشخیص های افتراقی
•تشخیصهای به هنگام و مداخله زودرس
•مشاوره و سلامت خانواده
•یافته های کلینیکی٬ پاراکلینیکی٬ نوروساینس
•درمان دارویی و غیر دارویی
•توانبخشی
•آموزش و پرورش