مهر 98

در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


معرفي كنگره

كنگره بين المللي بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و سل هر دوسال يكبار توسط مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماريهاي ريوي (بيمارستان دكتر مسيح دانشوري) در شهر تهران برگزار مي شود. در اين كنگره متخصصين برجسته و صاحب نام داخل كشور در زمينه بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و بيماريهاي عفوني مرتبط با ريه و همچنين مهمانان خارجي از قاره هاي مختلف آسيا، آمريكا، اروپا و آفريقا حضور مي يابند و ضمن ارائه  و معرفي پيشرفتهاي نوين در زمينه موضوعات  كنگره، مشكلات و معضلات موجود در زمينه بيماريهاي ريوي را مطرح نموده و پس از بحث و گفتگو در جلسات علمي راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات را ارائه مي نمايد و همچنين براي اولين بار كلاسهاي بازآموزي تحت عناوين WORK SHOP  ،Symposium   به صورت تئوري و عملي توسط متخصصين و نيز گروههاي آموزشي آمريكا و اروپا برگزار خواهد شد و به شركت كنندگان گواهي شركت در كنگره داده خواهد شد.

محور هاي كنگره

1.    بيماري هاي ريوي ( ساركوئيدوز، سيستيك فيبروز، COPD، آسم،..)
2.    عفونت هاي ريوي TB، TB/HIV، بيماري هاي قارچي و ويروسي،باكتريايي
3.    مراقبت هاي ويژه
4.    جراحي هاي ريوي
5.    بيماري هاي ريوي اطفال
6.    اختلالات خواب
7.    اختلالات روانپزشكي  مرتبط با بيماريهاي ريوي و اعتياد
8.    جنبه هاي ايمونولوژيك، و بيولوژي سلولي بيماري هاي ريوي
9.    پاتولوژي در بيماري هاي ريوي
10.    بيماري هاي قلبي مرتبط با بيماري هاي ريوي
11.    بيهوشي در بيماري هاي ريوي و قلبي
12.    پيوند قلب و ريه
13.    راديولوژي PET CT، CT-scan، X-ray
14.    مبارزه با دخانيات
15.    بازتواني و تهويه غير تهاجمي ريوي
16.    بيماري هاي شغلي مرتبط با بيماري هاي ريوي
17.    فارماكولوژي سيستم تنفسي
18.    پرستاري در بيماري هاي ريوي
19.    تمرينات و پزشكي ورزشي براي بازتواني عملكرد ريوي
20.    پزشكي از راه دورمقالات پذیرش شده در