دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

The 2nd New Symposium on Children's Diseases

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان

دومین همایش تازه های بیماری های کودکان در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران و کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.