اردیبهشت 98

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

پپتیدهای فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف
مهندسی پروتیین و آنزیم و کاربرد آنها
پروتیین ها و بیماری های متابولیکی
فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتیین ها
شیمی و فیزیک پروتیین ها و پپتیدها
کاربرد پروتیین ها و آنزیم ها در حل مسایل زیست محیطی
داروها و بیومارکرهای پروتیینی
کاربرد پروتیین ها در فناوری نانو
نوآوری در روش های تخلیص
سنجش های کمی پروتیینی
برهمکنش دارو- پروتیین و پروتیین- پروتیینمقالات پذیرش شده در