شهریور 00

در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ تا _TIMEERROR توسط در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 رواندرمانی با رویکرد روان تحلیلی

رواندرمانی بارویکرد روان پویشی

رواندرمانی با رویکرد شناختی- رفتاری

 رویکرد سیستمی در درواندرمانی

هنر درمانی

رواندرمانی بارویکرد دینی و اسلامی

اخلاق در رواندرمانگری

رواندرمانی مبتنی بر فرهنگ

رواندرمانی و اختلالات جنسی

رواندرمانی در دوران کرونا

رواندرمانی مبتنی بر رویکرد های موج سوم رواندرمانیمقالات پذیرش شده در