اردیبهشت 00

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


Congress topics
۱. ART

۲. ART Nursing

۳. Cloning

۴. COVID-۱۹ and Reproduction

۵. Embryology

۶. Epidemiology of Infertility

۷. Fertility Preservation

۸. Gamete and Embryo Donation

۹. Genetic of Reproduction

۱۰. Immunology of Reproduction

۱۱. Psychological Aspects of Infertility

۱۲. Recurrent Pregnancy Loss

۱۳. Regenerative Medicine

۱۴. Reproductive Endocrinology

۱۵. Reproductive Health

۱۶. Stem Cell

۱۷. Surrogacy

۱۸. Urology/Andrologyمقالات پذیرش شده در