اردیبهشت 00

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط در شهر یزد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


Congress topics
۱. ART

۲. ART Nursing

۳. Cloning

۴. COVID-۱۹ and Reproduction

۵. Embryology

۶. Epidemiology of Infertility

۷. Fertility Preservation

۸. Gamete and Embryo Donation

۹. Genetic of Reproduction

۱۰. Immunology of Reproduction

۱۱. Psychological Aspects of Infertility

۱۲. Recurrent Pregnancy Loss

۱۳. Regenerative Medicine

۱۴. Reproductive Endocrinology

۱۵. Reproductive Health

۱۶. Stem Cell

۱۷. Surrogacy

۱۸. Urology/Andrologyمقالات پذیرش شده در