بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی دی 98

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

25th razi medical sciences research festival

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۸ توسط وزارت بهداشت،درمان،آموزش پزشکی معاونت و تحقیقات فناوری در شهر تهران برگزار گردید.